O nama

Društvo doo „Rew-Est“ Cazin, Braće šehida bb je registrirano 26.10.1999. godine pod nazivom doo „Estera“ Cazin za djelatnost računovodstva i knjigovodstva.

Izmjena u sudskom registru usljedila je 02.09.2008. godine kada se mijenja ime Društva i proširuje djelatnost uslugama revizije. Osnivač i vlasnik Društva je Esmira Kapić, dipl. ecc.

Do kraja 2008 godine Društvo je dobilo licencu od Ministarstva finansija FBiH za obavljanje poslova revizije broj: 03-49-27/08-104.

Dana 19.08.2010. godine doo „Rew-Est“ Cazin dobija licencu od Federalnog Ministarstva finansija pod registarskim brojem: 9010327105 na osnovu koje ostvaruje prava i preuzima obaveze da obavlja djelatnost za koju je registrovano.

Ovlašteni revizori Društva su:

Naš tim u računovodstvu:

  • Said Hodžić, dipl.ecc – direktor Društva
  • Emina Nuhanović - ek.tehničar - knjigovođa
  • Anela Hodžić, ekonomski tehničar - Administrativni radnik
  • Naša vizija i strategija

    Naša vizija i strategija je pružiti našim klijentima visokoprofesionalnu uslugu revizije, računovodstva, poreznog i drugog poslovnog konsaltinga, zasnovanu na stručnosti i uzajamnom povjerenju, poštujući specifične zahtjeve i potrebe klijenata te na taj način postati vjerodostojan i pouzdan partner koji pomaže rastu i razvoju naših klijenata.

    Naš cilj

    Zadovoljiti potrebe naših klijenata pružajući usluge revizije, računovodstva, poreznog i drugog poslovnog konsaltinga na visokoprofesionalnom nivou, zasnovanom na zajedničkom razvoju, znanju i iskustvu, uz dosljedno poštivanje zakonskih propisa.